Servizos

- Estadía diurna con amplos horarios
- Indicado para maiores dependentes e independentes
- Almorzo, xantar e merenda con dietas adaptadas
- Persoal especializado e específico
- Aseo persoal
- Rehabilitación Física e Mental
- Ximnasia de mantemento
- Actividades de lecer
- Talleres
- Servizo de Perruquería, Podólogo e Fisioterapeuta
- Servizo de Recollida a domicilio
- Ambiente Familiar